Белодробна лига Варна

Oпазване здравето на белия дроб
  captcha

  Белодробна лига Варна

  Белодробна лига Варна се определя като професионална организация, чиято дейност се състои в лечение, превенция и профилактика на белодробните заболявания. Тя е важно звено от съвместната работа между държавата, медицинската общност и болните от белодробни заболявания. Осъществявайки своята дейност, Белодробна лига Варна има значителен принос в здравеопазната дейност и превантивната медицина. В своята дейност Белодробна лига Варна се опира на научните познания в областта на медицината и социалното дело.
  • Регионът, който обслужва Белодробна лига Варна, се простира на територията на област Варна. При наличие на необходимост Белодробна лига Варна може да обслужва и пациенти от други населени места.

  Дейности, които извършваме

  Белодробна лига Варна предлага и осъществява следните дейности
  Обезпечаване, подръжка, контрол и консултация при използване на апарати, подпомагащи дишането.
  Дихателна рехабилитация и респираторна палиация
  Дейности, насочени към опазване здравето на белия дроб и профилактика.
  При наличие на потребност Белодробна лига Варна може да разшири обема и номенклатурата на предоставяните дейности и услуги.

  Професионализъм от високо ниво

  • Консултация и наблюдение
  • ХОББ
  • Сънна апнея – CPAP терапия
  • Астма – лечение
  • Извънболнична белодробна рехабилитация
  • Индивидуално обучение за хора с белодробни заболявания
  • Преустановяване на тютюнопушенето
  RGS-bg.com