Управителен съвет и екип

Управителен съвет:

Доц. д-р Диана Петкова, дм

Йовка Иванова

Д-р Маурус Пфистер, президент на  Белодробна лига St. Gallen

Д-р Андреас Кноблаух

Бруно Еберле

Алфред Цаан

Екип:

Доц. д-р Диана Петкова, дм

Доц. д-р Добрин Паскалев, дм

Д-р Марианна Любомирова

М. с. Катя Станева


RGS-bg.com