Принципи на дейност

Обслужването на пациентите се базира на следните основни принципи:

  1. Номенклатурата от дейности, която Белодробна лига Варна предлага, се основава на потребностите на пациентите. Тя подпомага обслужваните пациенти в стремежа им да придобият по-голяма самостоятелност и ги подкрепя посредством привличането на социално обкръжение да се справят по-добре със заболяването, което имат.
  2. Белодробна лига Варна работи съвместно със специалистите по белодробни болести и други медицински специалисти, с органите на местната и държавната власт и с други институции, с които е възможно да осъществява съвместна дейност.
  3. Белодробна лига Варна осъществява редовен контрол на ефективността, целесъобразността и качеството на предоставените от нея услуги.
  4. Посредством непрекъсната работа с обществеността Белодробна лига Варна се грижи за това предоставяните в рамките на нейната дейност услуги да бъдат възприемани като важна част от обществения живот.  
  5. В своята дейност Белодробна лига Варна се ръководи от препоръките на Научното дружество по белодробни болести и Министерството на здравеопазването, като работи в тясна колаборация с партньорите си от Белодробна лига St. Gallen, Швейцария.

RGS-bg.com