За нас

Белодробна лига Варна е неправителствена организация за пациенти с дихателни проблеми. В тясно сътрудничество със специалисти по белодробни болести, специалисти по медицина на съня, по вътрешни болести и общопрактикуващи лекари,  Белодробна лига Варна предлага грижа за пациенти с респираторни заболявания. Тя е активно ангажирана с проблемите на информираността и превенцията на здравето.

Белодробна лига Варна е създадена през 2010 г. по модела Белодробна лига St. Gallen в Швейцария и работи в пряко сътрудничество с уважаваната швейцарска организация с над 110-годишна история.


RGS-bg.com