Дейности

Белодробна лига Варна предлага и осъществява следните дейности :

1. Обезпечаване, подръжка, контрол и консултация при използване на апарати, подпомагащи дишането.

2. Дихателна рехабилитация и респираторна палиация.

3. Дейности, насочени към опазване здравето на белия дроб и профилактика.

4. При наличие на потребност Белодробна лига Варна може да разшири обема и номенклатурата на предоставяните дейности и услуги.

I. Обезпечаване, подръжка, контрол и консултация  при използване на апарати, подпомагащи дишането

Цели и задачи:

  • Обезпечаване, подръжка, контрол и консултация при използване на апарати, подпомагащи дишането е основен пункт в дейността на Белодробна лига Варна.
  • Дейността по обезпечаване на апаратите обхваща избора на апарат, отдаването му под наем, обучение, както и осъществяване на контрол и наблюдение на пациентите.
  • Поставянето на диагнозата, изборът на лечение и терапевтичният подход се осъществяват в тясно сътрудничество и под ръководството на специалисти по белодробни болести, като под внимание се вземат психо-емоционалните потребности на пациентите.
  • При необходимост в лечебния процес се включват сътрудничещи с Белодробна лига Варна експерти по белодробни болести, които подпомагат работещите в Белодробна лига Варна медицински специалисти.   

II. Дихателна рехабилитация и респираторна палиация

  • Белодробна лига Варна предлага програми за дихателна рехабилитация на пациенти с хронични белодробни заболявания.
  • Белодробна лига Варна обезпечава апарати за подпомагане на дишането, консултира и подпомага пациентите, които са преценени като подходящи за респираторна палиация.
  • Белодробна лига Варна осигурява възможности за обучение и подпомага пациентите и техните близки в областта на респираторната палиация и грижата в домашни условия. 

III. Дейности, насочени към опазване здравето на белия дроб и профилактика.

Белодробна лига Варна информира и дава съвети:

  • на здравите хора за риска от белодробните заболявания,
  • на застрашените от заболяване за риска от заболяването и необходимите предпазни мерки,
  • на заболелите от белодробни болести относно възможностите за лечение и достъпа до медицинска помощ. 

RGS-bg.com