Задачи и предназначение

Белодробна лига Варна се определя като професионална организация, чиято дейност се състои в лечение, превенция и профилактика на белодробните заболявания. Тя е важно звено от съвместната работа между държавата, медицинската общност и болните от белодробни заболявания. Осъществявайки своята дейност, Белодробна лига Варна има значителен принос в здравеопазната дейност и превантивната медицина. В своята дейност Белодробна лига Варна се опира на научните познания в областта на медицината и социалното дело.


RGS-bg.com