Работа с обществеността

  • Белодробна лига Варна се стреми да информира и оповести дейността си пред обществеността.
  • Белодробна лига Варна работи в тясно сътрудничество с други национални и международни организации с подобен предмет на дейност.

RGS-bg.com